Phim Costume Dramas

Phim Fast Charlie - Fast Charlie (2023) Full HD Fast Charlie Fast Charlie 2023 | Multi-Subtitles
Phim Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods 1 (2014) Completed Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 The Investiture of the Gods 1 2014 | Multi-Subtitles
Phim Thần điêu đại hiệp (Thần điêu hiệp lữ) - The Return of the Condor Heroes (2006) Completed Thần điêu đại hiệp (Thần điêu hiệp lữ) The Return of the Condor Heroes 2006 | Lồng tiếng
Phim Tương Dạ 2 - Ever Night 2 (2020) Completed Tương Dạ 2 Ever Night 2 2020 | Multi-Subtitles
Phim Tương Dạ - Ever Night (2018) Completed Tương Dạ Ever Night 2018 | Multi-Subtitles
Phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Snow Eagle Lord (2023) Complete Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Snow Eagle Lord 2023 | Multi-Subtitles
Phim Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015) Complete Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower 2015 | Multi-Subtitles
Phim Thả Thí Thiên Hạ | Tranh Thiên Hạ - Who Rules The World (2022) Completed Thả Thí Thiên Hạ | Tranh Thiên Hạ Who Rules The World 2022 | Multi-Subtitles
Phim Trường Giang Yêu Cơ - Yangtze River Siren (2022) Full HD Trường Giang Yêu Cơ Yangtze River Siren 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thanh Xà Tiền Duyên - Green Snake: The Fate of Reunion (2022) Full HD Thanh Xà Tiền Duyên Green Snake: The Fate of Reunion 2022 | Multi-Subtitles
Phim Người Duy Nhất Của Tôi - The One and Only (2021) Completed Người Duy Nhất Của Tôi The One and Only 2021 | Multi-Subtitles
Phim Yên Ngữ Phú - The Autumn Ballad (2022) Completed Yên Ngữ Phú The Autumn Ballad 2022 | Multi-Subtitles
Phim Kính Song Thành - Mirror: A Tale of Twin Cities (2022) Complete Kính Song Thành Mirror: A Tale of Twin Cities 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 02: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master II (Yi tin to lung gei 2) (2022) Full HD Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 02: Thánh Hỏa Hùng Phong New Kung Fu Cult Master II (Yi tin to lung gei 2) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương - Reincarnation Land (风起洛阳之阴阳界) (2022) Full HD Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương Reincarnation Land (风起洛阳之阴阳界) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 (Phần 1) - New Kung Fu Cult Master I (Yi tin to lung gei) (2022) Full HD Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 (Phần 1) New Kung Fu Cult Master I (Yi tin to lung gei) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tân Tẩy Oan Lục - Song Ci (新洗冤录) (2022) Full HD Tân Tẩy Oan Lục Song Ci (新洗冤录) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Trương Tam Phong - The Tai Chi Master (张三丰) (2022) Full HD Trương Tam Phong The Tai Chi Master (张三丰) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang - Sassy Beauty (2022) Complete Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang Sassy Beauty 2022 | Multi-Subtitles
Phim Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ - Heart of Loyalty (2021) Complete Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ Heart of Loyalty 2021 | Multi-Subtitles
Phim Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt - Copper Skin and Iron Bones of Fang Shiyu (Tong pi tie gu Fang Shiyu) (2021) Full HD Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt Copper Skin and Iron Bones of Fang Shiyu (Tong pi tie gu Fang Shiyu) 2021 | Multi-Subtitles
Phim Bánh Xe Thời Gian - The Wheel of Time (2021) Completed Bánh Xe Thời Gian The Wheel of Time 2021 | Multi-Subtitles
Phim Gió Mát Trăng Thanh Hoa Đua Nở - The Flowers Are Blooming (2021) Complete Gió Mát Trăng Thanh Hoa Đua Nở The Flowers Are Blooming 2021 | Multi-Subtitles
Phim Hộc Châu Phu Nhân - Novoland: Pearl Eclipse (2021) Completed Hộc Châu Phu Nhân Novoland: Pearl Eclipse 2021 | Multi-Subtitles
12Cuối