Phim Costume Dramas

Phim Thả Thí Thiên Hạ | Tranh Thiên Hạ - Who Rules The World (2022) Completed Thả Thí Thiên Hạ | Tranh Thiên Hạ Who Rules The World 2022 | Multi-Subtitles
Phim Trường Giang Yêu Cơ - Yangtze River Siren (2022) Full HD Trường Giang Yêu Cơ Yangtze River Siren 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thanh Xà Tiền Duyên - Green Snake: The Fate of Reunion (2022) Full HD Thanh Xà Tiền Duyên Green Snake: The Fate of Reunion 2022 | Multi-Subtitles
Phim Người Duy Nhất Của Tôi - The One and Only (2021) Completed Người Duy Nhất Của Tôi The One and Only 2021 | Multi-Subtitles
Phim Yên Ngữ Phú - The Autumn Ballad (2022) Completed Yên Ngữ Phú The Autumn Ballad 2022 | Multi-Subtitles
Phim Kính Song Thành - Mirror: A Tale of Twin Cities (2022) Complete Kính Song Thành Mirror: A Tale of Twin Cities 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 02: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master II (Yi tin to lung gei 2) (2022) Full HD Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 02: Thánh Hỏa Hùng Phong New Kung Fu Cult Master II (Yi tin to lung gei 2) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương - Reincarnation Land (风起洛阳之阴阳界) (2022) Full HD Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương Reincarnation Land (风起洛阳之阴阳界) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 (Phần 1) - New Kung Fu Cult Master I (Yi tin to lung gei) (2022) Full HD Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 (Phần 1) New Kung Fu Cult Master I (Yi tin to lung gei) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tân Tẩy Oan Lục - Song Ci (新洗冤录) (2022) Full HD Tân Tẩy Oan Lục Song Ci (新洗冤录) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Trương Tam Phong - The Tai Chi Master (张三丰) (2022) Full HD Trương Tam Phong The Tai Chi Master (张三丰) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang - Sassy Beauty (2022) Complete Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang Sassy Beauty 2022 | Multi-Subtitles
Phim Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ - Heart of Loyalty (2021) Complete Một Mảnh Băng Tâm Tại Ngọc Hồ Heart of Loyalty 2021 | Multi-Subtitles
Phim Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt - Copper Skin and Iron Bones of Fang Shiyu (Tong pi tie gu Fang Shiyu) (2021) Full HD Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt Copper Skin and Iron Bones of Fang Shiyu (Tong pi tie gu Fang Shiyu) 2021 | Multi-Subtitles
Phim Bánh Xe Thời Gian - The Wheel of Time (2021) Completed Bánh Xe Thời Gian The Wheel of Time 2021 | Multi-Subtitles
Phim Gió Mát Trăng Thanh Hoa Đua Nở - The Flowers Are Blooming (2021) Complete Gió Mát Trăng Thanh Hoa Đua Nở The Flowers Are Blooming 2021 | Multi-Subtitles
Phim Hộc Châu Phu Nhân - Novoland: Pearl Eclipse (2021) Completed Hộc Châu Phu Nhân Novoland: Pearl Eclipse 2021 | Multi-Subtitles
Phim Tân lộc đỉnh ký - The Deer and the Cauldron (2014) Hoàn tất (50/50) Tân lộc đỉnh ký The Deer and the Cauldron 2014 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Vận Mệnh Hoa Sơn Trà Của Hứa Thuần Thuần - A Camellia Romance (2021) Complete Vận Mệnh Hoa Sơn Trà Của Hứa Thuần Thuần A Camellia Romance 2021 | Multi-Subtitles
Phim Trường An Như Cố (Châu Sinh Như Cố) - One and Only (2021) Trọn Bộ Trường An Như Cố (Châu Sinh Như Cố) One and Only 2021 | Multi-Subtitles
Phim Linh Lung Lang Tâm (Linh Lung Công Chúa) - Exquisite Wolf Heart (2021) Hoàn tất Linh Lung Lang Tâm (Linh Lung Công Chúa) Exquisite Wolf Heart 2021 | Multi-Subtitles
Phim Thiên Long Bát Bộ 2021 - Demi-Gods and Semi-Devils (2021) Trọn Bộ Thiên Long Bát Bộ 2021 Demi-Gods and Semi-Devils 2021 | Multi-Subtitles
Phim Linh Lung - The Blessed Girl (Ling Long) (2021) Trọn Bộ Linh Lung The Blessed Girl (Ling Long) 2021 | Multi-Subtitles
Phim Ngộ Long - Miss the Dragon (2021) Trọn Bộ Ngộ Long Miss the Dragon 2021 | Multi-Subtitles
12Cuối