Đề Cử
Phim Hoa Khê Ký - Love Is An Accident (2022) Ep 22/32 - Multi-Subtitles Hoa Khê Ký Love Is An Accident 2022
Phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - South Wind Knows (2023) Ep 24/39 - Multi-Subtitles Gió Nam Hiểu Lòng Tôi South Wind Knows 2023
Phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa - Bright Eyes in the Dark (2023) Ep 20/40 - Multi-Subtitles Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa Bright Eyes in the Dark 2023
Phim Cuộc Chiến Sinh Tồn - The Escape of the Seven (2023) Ep 4/16 - Multi-Subtitles Cuộc Chiến Sinh Tồn The Escape of the Seven 2023
Phim Tội Ác Kinh Hoàng - The Worst of Evil (2023) Ep 3/12 - Multi-Subtitles Tội Ác Kinh Hoàng The Worst of Evil 2023
Phim Địa Đàng Sụp Đổ - Concrete Utopia (2023) Full HD - Multi-Subtitles Địa Đàng Sụp Đổ Concrete Utopia 2023
Phim Love in Translation - Love in Translation (2023) 6/8 - Multi-Subtitles Love in Translation Love in Translation 2023
Phim Jeanne du Barry - Jeanne du Barry (2023) Full HD - Multi-Subtitles Jeanne du Barry Jeanne du Barry 2023
Phim Đô Vật - Wrestlers (2023) Completed - Multi-Subtitles Đô Vật Wrestlers 2023
Phim Trường Nguyệt Tẫn Minh - Till The End of The Moon (2023) Completed - Multi-Subtitles Trường Nguyệt Tẫn Minh Till The End of The Moon 2023
Phim Bottoms - Bottoms (2023) Full HD - Multi-Subtitles Bottoms Bottoms 2023
Phim Bài Ca Của Lưỡi Kiếm - Song of the Bandits (2023) Completed - Multi-Subtitles Bài Ca Của Lưỡi Kiếm Song of the Bandits 2023
Phim Thời Gian Gọi Tên Em - A Time Called You (2023) Completed - Multi-Subtitles Thời Gian Gọi Tên Em A Time Called You 2023
Phim Tay Đua Cự Phách - Gran Turismo (2023) Full HD - Multi-Subtitles Tay Đua Cự Phách Gran Turismo 2023
Phim Nhân Viên Tài Năng Đổng Đổng Ân - Hello, I'm at Your Service (2023) Ep 18/24 - Multi-Subtitles Nhân Viên Tài Năng Đổng Đổng Ân Hello, I'm at Your Service 2023
Phim Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng - Moving (2023) Completed - Multi-Subtitles Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng Moving 2023
Phim Giáo Dục Giới Tính - Sex Education (2023) Full HD - Multi-Subtitles Giáo Dục Giới Tính Sex Education 2023
Phim Retribution  - Retribution  (2023) Full HD - Multi-Subtitles Retribution Retribution 2023
Phim Theater Camp - Theater Camp (2023) Full HD - Multi-Subtitles Theater Camp Theater Camp 2023
Phim Một Triệu Dặm Cách Xa - A Million Miles Away (2023) Full HD - Multi-Subtitles Một Triệu Dặm Cách Xa A Million Miles Away 2023