Đề Cử
Phim Khánh Dư Niên - Joy of Life (Qing yu nian) (2019) Complected - Multi-Subtitles Khánh Dư Niên Joy of Life (Qing yu nian) 2019
Phim Cô Ấy Hoàn Hảo - Perfect Her (Wan mei de ta) (2024) Complected - Multi-Subtitles Cô Ấy Hoàn Hảo Perfect Her (Wan mei de ta) 2024
Phim Thế Giới Phép Màu - Black Clover (2017) Complected - Multi-Subtitles Thế Giới Phép Màu Black Clover 2017
Phim Là Yêu Mà Thôi - Nothing But You  (2023) Complected - Multi-Subtitles Là Yêu Mà Thôi Nothing But You 2023
Phim Cõng Anh Mà Chạy - Lovely Runner (2024) Ep 14/16 - Multi-Subtitles Cõng Anh Mà Chạy Lovely Runner 2024
Phim Kẻ Thế Thân - The Fall Guy (2024) Full HD - Multi-Subtitles Kẻ Thế Thân The Fall Guy 2024
Phim Mẹ Của Nàng Dâu - Mother of the Bride (2024) Full HD - Multi-Subtitles Mẹ Của Nàng Dâu Mother of the Bride 2024
Phim Sắc Xuân Gửi Người Tình - Will Love In Spring (Chun se ji qing ren) (2024) Complected - Multi-Subtitles Sắc Xuân Gửi Người Tình Will Love In Spring (Chun se ji qing ren) 2024
Phim Khánh Dư Niên - Đặc Biệt - Joy of Life Specials (Qing yu nian) (2024) Complected - Multi-Subtitles Khánh Dư Niên - Đặc Biệt Joy of Life Specials (Qing yu nian) 2024
Phim Chuyện Kể Hoa Lưu Ly - Royal Rumours (2023) Complected - Multi-Subtitles Chuyện Kể Hoa Lưu Ly Royal Rumours 2023
Phim Thừa Hoan Ký - Best Choice Ever (2024) Complected - Multi-Subtitles Thừa Hoan Ký Best Choice Ever 2024
Phim Xiềng Xích Trái Tim - Chains of Heart (2023) Complected - Multi-Subtitles Xiềng Xích Trái Tim Chains of Heart 2023
Phim Đừng Đùa Với Lửa - Bed Friend (2023) Trọn Bộ - Multi-Subtitles Đừng Đùa Với Lửa Bed Friend 2023
Phim Quy Lộ (Đường Về Nhà) - Road Home (2023) Complected - Multi-Subtitles Quy Lộ (Đường Về Nhà) Road Home 2023
Phim Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba - Revenge of Others (2022) Complected - Multi-Subtitles Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba Revenge of Others 2022
Phim Dây Dầu Gai - Between Us (2022) Complected - Multi-Subtitles Dây Dầu Gai Between Us 2022
Phim Giải Cứu Ông Chủ  - Unlock My Boss (2022) Complected - Multi-Subtitles Giải Cứu Ông Chủ Unlock My Boss 2022
Phim Giữa Chốn Lầu Xanh - A Courtesan With Flowered Skin (2014) Full HD - Multi-Subtitles Giữa Chốn Lầu Xanh A Courtesan With Flowered Skin 2014
Phim Sòng Bạc - Big Bet (2022) Complected - Multi-Subtitles Sòng Bạc Big Bet 2022
Phim Thế Tử Mất Tích Rồi - Missing Crown Prince (2024) Complected - Multi-Subtitles Thế Tử Mất Tích Rồi Missing Crown Prince 2024