Đề Cử
Phim Thiếu Gia Xã Hội Đen Yêu Tôi  - KinnPorsche: The Series (2022) Completed - Multi-Subtitles Thiếu Gia Xã Hội Đen Yêu Tôi KinnPorsche: The Series 2022
Phim Quái Xế Giao Hàng  - Special Delivery (2022) Full HD - Multi-Subtitles Quái Xế Giao Hàng Special Delivery 2022
Phim Nhóc Trùm: Giáng Sinh Đặc Biệt - The Boss Baby: Christmas Bonus (2022) Full HD - Multi-Subtitles Nhóc Trùm: Giáng Sinh Đặc Biệt The Boss Baby: Christmas Bonus 2022
Phim Kẻ Sát Nhân: Đứa Trẻ Có Thể Chết  - The Killer: A Girl Who Deserves to Die (2022) Full HD - Multi-Subtitles Kẻ Sát Nhân: Đứa Trẻ Có Thể Chết The Killer: A Girl Who Deserves to Die 2022
Phim She Said - She Said (2022) Full HD - Multi-Subtitles She Said She Said 2022
Phim Bằng Chứng Thép 5 - Forensic Heroes V (2022) Ep 11/30 - Multi-Subtitles Bằng Chứng Thép 5 Forensic Heroes V 2022
Phim Dưới Bóng Trung Điện  - Under the Queen's Umbrella (2022) Completed - Multi-Subtitles Dưới Bóng Trung Điện Under the Queen's Umbrella 2022
Phim Gia Đình Điệp Viên - SPY x FAMILY (2022) Ep 22/25 - Multi-Subtitles Gia Đình Điệp Viên SPY x FAMILY 2022
Phim Đội Đặc Nhiệm Shield (phần 2) - Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d (season 2) (2014) Tập 22/22 - Multi-Subtitles Đội Đặc Nhiệm Shield (phần 2) Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d (season 2) 2014
Phim Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba - Revenge of Others (2022) Ep 8/12 - Multi-Subtitles Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba Revenge of Others 2022
Phim Vũ Điệu Tuổi Trẻ - Cheer Up (2022) Ep 12/16 - Multi-Subtitles Vũ Điệu Tuổi Trẻ Cheer Up 2022
Phim Khanh Khanh Nhật Thường - New Life Begins (2022) Ep 32/40 - Multi-Subtitles Khanh Khanh Nhật Thường New Life Begins 2022
Phim Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (2022) Full HD - Multi-Subtitles Người Tình Của Phu Nhân Chatterley Lady Chatterley's Lover 2022
Phim Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh - Scrooge: A Christmas Carol (2022) Full HD - Multi-Subtitles Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh Scrooge: A Christmas Carol 2022
Phim Tên Ta Là Tử Thù - My Name Is Vendetta (2022) Full HD - Multi-Subtitles Tên Ta Là Tử Thù My Name Is Vendetta 2022
Phim Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022) Ep 3/5 - Multi-Subtitles Ông Trùm Giang Hồ Tulsa King 2022
Phim Giáo Án Hiểm Nguy - Lesson Plan (2022) Full HD - Multi-Subtitles Giáo Án Hiểm Nguy Lesson Plan 2022
Phim Hang Ổ  - The Lair  (2022) Full HD - Multi-Subtitles Hang Ổ The Lair 2022
Phim Trái Tim Ngục Tù  - In the Heart of the Machine (2022) Full HD - Multi-Subtitles Trái Tim Ngục Tù In the Heart of the Machine 2022
Phim Sóng Nhiệt - Heatwave (2022) Full HD - Multi-Subtitles Sóng Nhiệt Heatwave 2022