Phim Hong Kong

Phim Nghĩa Hải Hào Tình - Rosy Business Season 2 (No Regrets) (2010) Complected Nghĩa Hải Hào Tình Rosy Business Season 2 (No Regrets) 2010 | Multi-Subtitles
Phim Xứng Danh Tài Nữ - Rosy Business Season 1 (2009) Complected Xứng Danh Tài Nữ Rosy Business Season 1 2009 | Multi-Subtitles
Phim Cửu Long Thành Trại: Vây Thành - Twilight of the Warriors: Walled In (Jiu Long cheng zhai · Wei cheng) (2024) Trailer Cửu Long Thành Trại: Vây Thành Twilight of the Warriors: Walled In (Jiu Long cheng zhai · Wei cheng) 2024 | Multi-Subtitles
Phim Người trong giang hồ: Hồng Hưng Đại Ca Phi - The Legendary Tai Fei (Goo wak chai: Hung Hing Dai Fai Gor) (1999) Full HD Người trong giang hồ: Hồng Hưng Đại Ca Phi The Legendary Tai Fei (Goo wak chai: Hung Hing Dai Fai Gor) 1999 | Multi-Subtitles
Phim Hồng Hưng Thập Tam Muội - Portland Street Blues (Goo wak chai: Hung Hing Sap Sam Mooi) (1998) Full HD Hồng Hưng Thập Tam Muội Portland Street Blues (Goo wak chai: Hung Hing Sap Sam Mooi) 1998 | Multi-Subtitles
Phim Sơn Kê Cố Sự - Those Were the Days (Yau ching sui yuet: San Gai goo si) (2000) Full HD Sơn Kê Cố Sự Those Were the Days (Yau ching sui yuet: San Gai goo si) 2000 | Multi-Subtitles
Phim Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam - Young & Dangerous: The Prequel (San goo waak chai ji siu nin gik dau pin) (1998) Full HD Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam Young & Dangerous: The Prequel (San goo waak chai ji siu nin gik dau pin) 1998 | Multi-Subtitles
Phim Một Lần Làm Gangster - Once a Gangster (Fei saa fung chung chun) (2010) Full HD Một Lần Làm Gangster Once a Gangster (Fei saa fung chung chun) 2010 | Multi-Subtitles
Phim Huynh Đệ Hoàng Kim - Golden Job (Huang jin xiong di) (2018) Full HD Huynh Đệ Hoàng Kim Golden Job (Huang jin xiong di) 2018 | Multi-Subtitles
Phim Cửu Long Băng Thất - Goodbye, Mr. Cool (Gau Lung bing sat) (2001) Full HD Cửu Long Băng Thất Goodbye, Mr. Cool (Gau Lung bing sat) 2001 | Multi-Subtitles
Phim Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Làm Vua - Young and Dangerous 6: Born to Be King (Sheng zhe wei wang) (2000) Full HD Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Làm Vua Young and Dangerous 6: Born to Be King (Sheng zhe wei wang) 2000 | Multi-Subtitles
Phim Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu - Young and Dangerous 5 (98 Goo wak chai: Lung chang foo dau) (1998) Full HD Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu Young and Dangerous 5 (98 Goo wak chai: Lung chang foo dau) 1998 | Multi-Subtitles
Phim Người trong giang hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng - Young and Dangerous 4 (97 Goo wak chai: Zin mo bat sing) (1997) Full HD Người trong giang hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng Young and Dangerous 4 (97 Goo wak chai: Zin mo bat sing) 1997 | Multi-Subtitles
Phim Người Trong Giang Hồ 3: Một Tay Che Trời - Young and Dangerous 3 (Goo wak chai 3: Jek sau je tin) (1996) Full HD Người Trong Giang Hồ 3: Một Tay Che Trời Young and Dangerous 3 (Goo wak chai 3: Jek sau je tin) 1996 | Multi-Subtitles
Phim Người Trong Giang Hồ 2: Mãnh Long Quá Giang - Young and Dangerous 2 (Goo wak chai 2: Maang lung gwoh gong) (1996) Full HD Người Trong Giang Hồ 2: Mãnh Long Quá Giang Young and Dangerous 2 (Goo wak chai 2: Maang lung gwoh gong) 1996 | Multi-Subtitles
Phim Người Trong Giang Hồ - Young and Dangerous (Goo wak chai: Yan joi gong woo) (1996) Full HD Người Trong Giang Hồ Young and Dangerous (Goo wak chai: Yan joi gong woo) 1996 | Multi-Subtitles
Phim Long Hổ Môn - Dragon Tiger Gate (2006) HD Long Hổ Môn Dragon Tiger Gate 2006 | Multi-Subtitles
Phim Hương Sắc Cuộc Đời - Colorful Life (2001) Complete Hương Sắc Cuộc Đời Colorful Life 2001 | Multi-Subtitles
Phim Cỗ Máy Thời Gian - A Step Into The Past (2001) Complete Cỗ Máy Thời Gian A Step Into The Past 2001 | Multi-Subtitles
Phim Người Hồng Kông Ở Bắc Kinh - From Hong Kong to Beijing (2023) Complected Người Hồng Kông Ở Bắc Kinh From Hong Kong to Beijing 2023 | Multi-Subtitles
Phim Bức Màn Bí Mật 2 - Witness To A Prosecution 2 (2003) Complete Bức Màn Bí Mật 2 Witness To A Prosecution 2 2003 | Lồng tiếng
Phim Bức Màn Bí Mật 1 - Witness To A Prosecution 1 (1999) Complete Bức Màn Bí Mật 1 Witness To A Prosecution 1 1999 | Lồng tiếng
Phim Diệp Vấn Ngoại Truyện Trương Thiên Chí - Master Z The Ip Man Legacy (2018) Full HD Diệp Vấn Ngoại Truyện Trương Thiên Chí Master Z The Ip Man Legacy 2018 | Multi-Subtitles
Phim Đại Thích Khách - The Hitman Chronicles (1997) Completed Đại Thích Khách The Hitman Chronicles 1997 | Multi-Subtitles
1234Cuối