Phim Hong Kong

Phim Bảng Phong Thần - Gods Parade (1981) Completed Bảng Phong Thần Gods Parade 1981 | Multi-Subtitles
Phim Du Kiếm Giang Hồ - Vagabond Vigilante (2005) Completed Du Kiếm Giang Hồ Vagabond Vigilante 2005 | Multi-Subtitles
Phim Trận Chiến Áp Phiện - The White Storm (2013) Full HD Trận Chiến Áp Phiện The White Storm 2013 | Multi-Subtitles
Phim Thử Thách Nghiệt Ngã - At the Threshold of an Era (1999) Complete Thử Thách Nghiệt Ngã At the Threshold of an Era 1999 | Multi-Subtitles
Phim Liêm Chính Truy Kích - Mission Run (2022) Completed Liêm Chính Truy Kích Mission Run 2022 | Multi-Subtitles
Phim Câu Chuyện Cảnh Sát 4: Nhiệm Vụ Đơn Giản - Police Story 4: First Strike (1997) Full HD Câu Chuyện Cảnh Sát 4: Nhiệm Vụ Đơn Giản Police Story 4: First Strike 1997 | Multi-Subtitles
Phim Câu Chuyện Cảnh Sát - Police Story (1985) HD Câu Chuyện Cảnh Sát Police Story 1985 | Multi-Subtitles
Phim Trùng Tử  - The Journey of Chongzi (2023) Completed Trùng Tử The Journey of Chongzi 2023 | Multi-Subtitles
Phim Hoàng Kim Vạn Lượng - Golden Bowl (2023) Completed Hoàng Kim Vạn Lượng Golden Bowl 2023 | Multi-Subtitles
Phim Khinh Công - Go With The Float (2022) Completed Khinh Công Go With The Float 2022 | Multi-Subtitles
Phim Table for Six - Table For Six (2022) Full HD Table for Six Table For Six 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thần Thám Đại Chiến - Detective vs. Sleuths (2022) Full HD Thần Thám Đại Chiến Detective vs. Sleuths 2022 | Multi-Subtitles
Phim Nữ Pháp Y JD - Forensic JD (2022) Completed Nữ Pháp Y JD Forensic JD 2022 | Multi-Subtitles
Phim Bằng Chứng Thép 5 - Forensic Heroes V (2022) Completed Bằng Chứng Thép 5 Forensic Heroes V 2022 | Multi-Subtitles
Phim Vô Hạn Phục Hoạt  - Second Time Around (2002) Full HD Vô Hạn Phục Hoạt Second Time Around 2002 | Multi-Subtitles
Phim Song Long Đại Đường - Twin of Brothers (2004) Complected Song Long Đại Đường Twin of Brothers 2004 | Thuyết minh
Phim Tiết Đinh Sang Chinh Tây - General Father General Son (1986) Completed Tiết Đinh Sang Chinh Tây General Father General Son 1986 | Thuyết minh
Phim Sứ Giả Siêu Năng - I've Got The Power (2022) Ep 17/30 Sứ Giả Siêu Năng I've Got The Power 2022 | Multi-Subtitles
Phim Nghèo Học Làm Sang  - Get On A Flat (2022) Completed Nghèo Học Làm Sang Get On A Flat 2022 | Multi-Subtitles
Phim Rồng Tại Biên Duyên  - Century of the Dragon (1999) Full HD Rồng Tại Biên Duyên Century of the Dragon 1999 | Multi-Subtitles
Phim 2046 - 2046 (2004) Full HD 2046 2046 2004 | Multi-Subtitles
Phim Tế Công - Legend Of Master Chai (1997) Completed Tế Công Legend Of Master Chai 1997 | Thuyết minh
Phim Bằng Chứng Thép 4 - Forensic Heroes 4 (2020) Complected Bằng Chứng Thép 4 Forensic Heroes 4 2020 | Multi-Subtitles
Phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes 3 (2011) Completed Bằng Chứng Thép 3 Forensic Heroes 3 2011 | Lồng tiếng
123Cuối