Phim Horror

Phim Khách Không Mời  - Unwelcome (2023) Full HD Khách Không Mời Unwelcome 2023 | Multi-Subtitles
Phim Hồ Bơi Vô Cực - Infinity Pool (2023) Full HD Hồ Bơi Vô Cực Infinity Pool 2023 | Multi-Subtitles
Phim Trò Chơi Tìm Xác - Re/Member (2023) Full HD Trò Chơi Tìm Xác Re/Member 2023 | Multi-Subtitles
Phim Kế Hoạch Săn Sói - Project Wolf Hunting (2022) Full HD Kế Hoạch Săn Sói Project Wolf Hunting 2022 | Multi-Subtitles
Phim M3GAN - M3GAN (2023) Full HD M3GAN M3GAN 2023 | Multi-Subtitles
Phim Nói Không Với Cái Ác - Speak No Evil (2022) Full HD Nói Không Với Cái Ác Speak No Evil 2022 | Multi-Subtitles
Phim Flux Gourmet - Flux Gourmet (2022) Full HD Flux Gourmet Flux Gourmet 2022 | Multi-Subtitles
Phim Con Mắt Lam Vô Hồn - The Pale Blue Eye (2022) Full HD Con Mắt Lam Vô Hồn The Pale Blue Eye 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thực Đơn Bí Ẩn - The Menu (2022) Full HD Thực Đơn Bí Ẩn The Menu 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tạp Âm Trắng - White Noise (2022) Full HD Tạp Âm Trắng White Noise 2022 | Multi-Subtitles
Phim Ngôi Đền Kỳ Quái 3  - Pee Nak 3 (2022) Full HD Ngôi Đền Kỳ Quái 3 Pee Nak 3 2022 | Multi-Subtitles
Phim Giáng Sinh Đẫm Máu - Christmas Bloody Christmas (2022) Full HD Giáng Sinh Đẫm Máu Christmas Bloody Christmas 2022 | Multi-Subtitles
Phim Săn Lùng Quái Vật 2 - Grimm Season 2 (2012) Complected Săn Lùng Quái Vật 2 Grimm Season 2 2012 | Multi-Subtitles
Phim Săn Lùng Quái Vật 1 - Grimm Season 1 (2011) Complected Săn Lùng Quái Vật 1 Grimm Season 1 2011 | Multi-Subtitles
Phim Chiếc Điện Thoại Của Ngài Harrigan  - Mr. Harrigan's Phone (2022) Full HD Chiếc Điện Thoại Của Ngài Harrigan Mr. Harrigan's Phone 2022 | Multi-Subtitles
Phim Chuyện Ma Đô Thị  - Seoul Ghost Stories (2022) Full HD Chuyện Ma Đô Thị Seoul Ghost Stories 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thám Tử Sherlock Holmes: Trò Chơi Của Bóng Đêm - Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) HD Thám Tử Sherlock Holmes: Trò Chơi Của Bóng Đêm Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 | Multi-Subtitles
Phim Thám tử Sherlock Holmes - Sherlock Holmes (2009) HD Thám tử Sherlock Holmes Sherlock Holmes 2009 | Multi-Subtitles
Phim Âm Lượng Hủy Diệt  - Decibel (2022) Full HD Âm Lượng Hủy Diệt Decibel 2022 | Multi-Subtitles
Phim Bones and All - Bones and All (2022) Full HD Bones and All Bones and All 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tomie: Forbidden Fruit - Tomie: Forbidden Fruit (2002) Full HD Tomie: Forbidden Fruit Tomie: Forbidden Fruit 2002 | Multi-Subtitles
Phim Mồi Quỷ Dữ - Prey for the Devil (2022) Full HD Mồi Quỷ Dữ Prey for the Devil 2022 | Multi-Subtitles
Phim Avatar - Avatar (2009) HD Avatar Avatar 2009 | Multi-Subtitles
Phim Hang Ổ  - The Lair  (2022) Full HD Hang Ổ The Lair 2022 | Multi-Subtitles
12345Cuối