Phim Bộ Năm 2022

Phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt - Reborn Rich (2022) Ep 8/16 Cậu Út Nhà Tài Phiệt Reborn Rich 2022 | Multi-Subtitles
Phim Dưới Bóng Trung Điện  - Under the Queen's Umbrella (2022) Completed Dưới Bóng Trung Điện Under the Queen's Umbrella 2022 | Multi-Subtitles
Phim Gia Đình Điệp Viên - SPY x FAMILY (2022) Ep 22/25 Gia Đình Điệp Viên SPY x FAMILY 2022 | Multi-Subtitles
Phim Bằng Chứng Thép 5 - Forensic Heroes V (2022) Ep 10/30 Bằng Chứng Thép 5 Forensic Heroes V 2022 | Multi-Subtitles
Phim Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba - Revenge of Others (2022) Ep 8/12 Sự Trả Thù Của Người Thứ Ba Revenge of Others 2022 | Multi-Subtitles
Phim Vũ Điệu Tuổi Trẻ - Cheer Up (2022) Ep 12/16 Vũ Điệu Tuổi Trẻ Cheer Up 2022 | Multi-Subtitles
Phim Khanh Khanh Nhật Thường - New Life Begins (2022) Ep 32/40 Khanh Khanh Nhật Thường New Life Begins 2022 | Multi-Subtitles
Phim Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022) Ep 3/5 Ông Trùm Giang Hồ Tulsa King 2022 | Multi-Subtitles
Phim Người Nào Đó - Somebody (2022) Completed Người Nào Đó Somebody 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thánh Ma Túy - Narco-Saints (2022) Completed Thánh Ma Túy Narco-Saints 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022) Completed Thiết Bị Ngoại Vi The Peripheral 2022 | Multi-Subtitles
Phim See (Season 3) - See (Season 3) (2022) Completed See (Season 3) See (Season 3) 2022 | Multi-Subtitles
Phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Lighter and Princess (2022) Completed Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa Lighter and Princess 2022 | Multi-Subtitles
Phim Mối Tình Đầu - First Love (2022) Completed Mối Tình Đầu First Love 2022 | Multi-Subtitles
Phim Sứ Giả Thần Chết: Thousand-Year Blood War  - Bleach: Thousand-Year Blood War (2022) Ep 8/13 Sứ Giả Thần Chết: Thousand-Year Blood War Bleach: Thousand-Year Blood War 2022 | Multi-Subtitles
Phim Thợ Săn Quỷ - Chainsaw Man (2022) Ep 8/12 Thợ Săn Quỷ Chainsaw Man 2022 | Multi-Subtitles
Phim Sứ Giả Siêu Năng - I've Got The Power (2022) Ep 17/30 Sứ Giả Siêu Năng I've Got The Power 2022 | Multi-Subtitles
Phim Nghèo Học Làm Sang  - Get On A Flat (2022) Completed Nghèo Học Làm Sang Get On A Flat 2022 | Multi-Subtitles
Phim Wednesday - Wednesday (2022) Completed Wednesday Wednesday 2022 | Multi-Subtitles
Phim Luật Sư 1000 Won - One Dollar Lawyer (2022) Completed Luật Sư 1000 Won One Dollar Lawyer 2022 | Multi-Subtitles
Phim Gia Tộc Rồng - House of the Dragon (2022) Completed Gia Tộc Rồng House of the Dragon 2022 | Multi-Subtitles
Phim Star Wars: Andor - Star Wars: Andor (2022) Ep 10/12 Star Wars: Andor Star Wars: Andor 2022 | Multi-Subtitles
Phim Tội Ác Vô Hình - Blind (2022) Completed Tội Ác Vô Hình Blind 2022 | Thuyết minh
Phim 1899 - 1899 (2022) Complected 1899 1899 2022 | Multi-Subtitles
12345Cuối