Kết quả cho thẻ: dragon ball kai

Phim Bảy viên ngọc rồng GT (Bản mở rộng) - Dragon Ball GT (1996) Completed Bảy viên ngọc rồng GT (Bản mở rộng) Dragon Ball GT 1996 | Multi-Subtitles
Phim Bảy Viên Ngọc Rồng Kai (phần 2) - Dragon Ball Kai (season 2) (2014) Tập 61 Bảy Viên Ngọc Rồng Kai (phần 2) Dragon Ball Kai (season 2) 2014 | Multi-Subtitles
Phim Bảy Viên Ngọc Rồng Kai (Phần 1) - Dragon Ball Kai (Season 1) (2009) Completed Bảy Viên Ngọc Rồng Kai (Phần 1) Dragon Ball Kai (Season 1) 2009 | Multi-Subtitles