Phim park hae jin: park hae jin

Phim Bác Sĩ Xứ Lạ - Doctor Stranger| 닥터 이방인 (2014) Tập 20/20 Bác Sĩ Xứ Lạ Doctor Stranger| 닥터 이방인 2014 | Multi-Subtitles
Phim Bẫy tình yêu - Cheese In The Trap (2016) Tập 16/16 Bẫy tình yêu Cheese In The Trap 2016 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Dã Ngoại Gia Đình - Family Outing (2008) Tâp 85/85 Dã Ngoại Gia Đình Family Outing 2008 | Multi-Subtitles
Phim Vì Sao Đưa Anh Tới - Man From The Stars (2014) Tập 21/21 Vì Sao Đưa Anh Tới Man From The Stars 2014 | Multi-Subtitles
Phim Vì Sao Đưa Anh Tới - You Came From the Stars (2013) Hoàn tất (21/21) Vì Sao Đưa Anh Tới You Came From the Stars 2013 | Multi-Subtitles
Phim Seo Young Của Bố - My daughter Seo Young (2013) Hoàn tất (50/50) Seo Young Của Bố My daughter Seo Young 2013 | Multi-Subtitles
Phim Bác sĩ đa tài (Bác sĩ xứ lạ) - Doctor Stranger (2014) Hoàn tất (20/20) Bác sĩ đa tài (Bác sĩ xứ lạ) Doctor Stranger 2014 | Multi-Subtitles