Phim lee dong wook: lee dong wook

Phim Cô Dâu Hà Nội - Hanoi Bride (Bride from Hanoi) (2005) HD Cô Dâu Hà Nội Hanoi Bride (Bride from Hanoi) 2005 | Multi-Subtitles
Phim Chuyện Tình Bong Bóng - Bubblegum (2015) Tập 5/16 Chuyện Tình Bong Bóng Bubblegum 2015 | Multi-Subtitles
Phim Bạn Trọ - Roommate 우리 (2014) S2 - Ep 26-End Bạn Trọ Roommate 우리 2014 | Multi-Subtitles
Phim Tình Yêu Hoang Dã - Wild Romance (2012) Tập 16/16 Tình Yêu Hoang Dã Wild Romance 2012 | Multi-Subtitles
Phim Thiên Mệnh - The Fugitive of Joseon (2013) Tập 20/20 Thiên Mệnh The Fugitive of Joseon 2013 | Multi-Subtitles
Phim Người Sắt - Iron Man (2014) Tập 9/20 Người Sắt Iron Man 2014 | Multi-Subtitles
Phim Thiên Mệnh - Mandate of Haven (2013) Hoàn tất (20/20) Thiên Mệnh Mandate of Haven 2013 | Lồng tiếng