Phim kim soo hyun: kim soo hyun

Phim Hậu Trường Giải Trí - Producer (2015) Completed Hậu Trường Giải Trí Producer 2015 | Multi-Subtitles
Phim Lễ Trao Giải KBS - KBS Drama Awards (2015) HD Lễ Trao Giải KBS KBS Drama Awards 2015 | Multi-Subtitles
Phim Ẩn Thân - Secretly Greatly (2013) HD Ẩn Thân Secretly Greatly 2013 | Multi-Subtitles
Phim Vì Sao Đưa Anh Tới - Man From The Stars (2014) Tập 21/21 Vì Sao Đưa Anh Tới Man From The Stars 2014 | Multi-Subtitles
Phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - The Moon Embracing The Sun (2012) Tập 20/20 Mặt Trăng Ôm Mặt Trời The Moon Embracing The Sun 2012 | Multi-Subtitles
Phim Vì Sao Đưa Anh Tới - You Came From the Stars (2013) Hoàn tất (21/21) Vì Sao Đưa Anh Tới You Came From the Stars 2013 | Multi-Subtitles
Phim Bay Cao Giấc Mơ - Dream High (2014) Hoàn tất (16/16) Bay Cao Giấc Mơ Dream High 2014 | Multi-Subtitles
Phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - Moon Embracing the Sun (2012) Hoàn tất (20/20) Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Moon Embracing the Sun 2012 | Multi-Subtitles