Phim garry chalk: garry chalk

Phim Mãnh Thú Đại Chiến: RoBot Biến Hình - Beast Wars: Transformers (1996) Complete Mãnh Thú Đại Chiến: RoBot Biến Hình Beast Wars: Transformers 1996 | Multi-Subtitles
Phim Ký sinh dưới da (Ký sinh trùng tiền sử) - The Thaw (2009) HD Ký sinh dưới da (Ký sinh trùng tiền sử) The Thaw 2009 | Multi-Subtitles
Phim Đêm Bão Tố - The Hollow (2015) HD Đêm Bão Tố The Hollow 2015 | Multi-Subtitles
Phim Mưu Sát Tổng Thống - Suddenly (2013) HD Mưu Sát Tổng Thống Suddenly 2013 | Multi-Subtitles